Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
New Features | Help | Sign in
An important update on Picasa Web Albums. Learn more
  
Explore
 
Linked Galleries View All
Recent Comments View All
"PLUS: And of course - all these pictures keep also a very private personal meaning for me, which I haven't yet shared with anyone - but I'm perfectly aware of it and it is gonna be awsome as well!"
Jitka Cardova
"Celá sestava má samozřejmě ještě jiný, velmi osobní a stejně převratný význam pro moji vlastní osobu, a přestože jsem se s ním nikomu nesvěřila, jsem si ho dobře vědomá. A nesmírně se těším."
Jitka Cardova
"Lpění na dohodnutých pravidlech, konvenci, je prolomeno vnitřní potřebou hry, tajemství, ironické zalíbenosti v ohlédání se za opouštěnou vteřinou, unikání z pochopené chvíle tvůrčím zábleskem do nové, příští neznámé vteřiny a jejích nově rozložených možností. Objevování skulinek, prosmýkání, překlápění, tanec po krajnostech, důvěrnost znovuobjevování a rozrůstání sebe v nových konstelacích, do nichž jsme se sami přivedli. Identita jako tvořivé, zvědavě zalíbené dobývání sebe sama v nových souvislostech."
Jitka Cardova
"Vztah mezi dvěma lidmi už není neživoucí disputace ani společenský taneček, útrpná otročina mazurky či pravidel rodinného a partnerského modelu, je to vztah dvou a mnoha svobodných racků - nebojí se, že by o sebe mohli přijít, jsou si k dispozici, vytvářejí okamžité konstelace, spolu i s dalšími, jak se právě naskytnou, darují si pohyb, vnímavost, hladce vytvářejí plynulé, ze sebe se vyvíjející obrazce, smysluplné, uspokojující a rozpouštěné ke všemu novému, co se dál za letu nabídne."
Jitka Cardova
"Bílá, čistá, počáteční, ze sebe vše rozvíjející vnímavost, nezakalená spekulacemi, strachem a vtloukanými pravidly. Voda jako symbol, že vše je spojeno živným prostředím, nic není bez souvislosti se vším ostatním, každý intuitivní pohyb je už naladěný, představuje výslednici té chvíle, završuje i nově rozvíjí celek."
Jitka Cardova
Album Locations
RSS