Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
New Features | Help | Sign in
An important update on Picasa Web Albums. Learn more
  
Explore
 
Recent Comments View All
"câu thơ hay hay lắm đó hì"
Hoài Vân
"Em non, em chửa có chồng
Nỡ sao phải chịu tay bồng con thơ..."
Viết Du Lê
"Rau Má..."
Hoài Vân
"da'y, da~ noi' kho' tho'at ..haha...well ngu*.a hay phai? co' na`i tai`...ne^'u kho^ng no' se~ to^i nga`y cha.y ro^ng ....haha...;-p"
Duc Nguyen
"+Duc Nguyen ơi ! đời tôi đã lỡ làng với các O , bà xã cũng là cô nàng xứ nớ ."
Viết Du Lê
"I agree, boi vay tui moi noi voi bac la ..dung gan ho nghe ho noi chuyen liu' lo ..se~ bi. mot su'c hu't nam cham rat ma~nh lie^.t ..huhu coi chu*`ng kho' thoa't ...chac la do am dieu du duong cu~a giong Hue^. ro^`i......;-p"
Duc Nguyen
"Ôi bác ĐN ơi ! Những nét đẹp tiêu biểu Việt Nam ở trên chuyến đò ngang sông Hương đã hạ gục biết bao trái tim của những người trai."
Viết Du Lê
"ao' em tra'ng qua' nhi`n kho^ng ra
tha'y hai mai toc da`i dden muo.t
va` nu. cuoi` duye^n qua' ma(.n ma` ...haha"
Duc Nguyen
"những hình ảnh thật đẹp"
anh dũng nguyễn
"Sáng mai ra chở dừa khô và chặt củ hủ dừa về ăn Bắc Kỳ ơi..."
Viết Du Lê
"Định ra nhà bạn chơi ,đi qua cầu thấy cầu lắc quá quay về thôi !"
thuy lê
"Gió sập nhà rồi thằng quỷ, trong cầu chử Y có sao ko ?"
Viết Du Lê
"Chén nồng chưa có bạn nâng.
Đêm ngày canh cánh đợi nàng cùng say."
thuy lê
"Chén nồng nhấp thắm qua môi
Như hương xử nữ ướp thân đêm ngày"
Viết Du Lê
"vip"
hoa ha
RSS